Dodatna oprema kompresorskih postaj

Kompresorska_postaja1.png

Pri delu s kompresorjem in stisnjenim zrakom je dodatna oprema in obdelava zraka ključnega pomena za doseganje željenih rezultatov.

Ne samo, da obdelava stisnjenega zraka omogoča učinkovitejše delovanje vašega sistema, ampak tudi podaljša življenjsko dobo sistema z zmanjšanjem prisotnosti VLAGE (tekočina in para), TRDIH DELCEV (prah, umazanija, rja) in OLJA (tekočina in para).

Učinkovit sistem za obdelavo stisnjenega zraka zniža "rosišče" zraka in odstrani nezaželene primesi, ki lahko poškodujejo vašo opremo, stroje in orodje, poleg tega pa negativno vplivajo na vaš končni izdelek. Zato je pravilno izbran način obdelave zraka pametna odločitev za zaščito vaše naložbe, pravilno ravnanje z izločenim kondenzatom pa pomemben korak k varovanju okolja.

Najpogostejše težave pri delu s stisnjenim zrakom so povezane z prisotnostjo vode in/ali olja.

KAKO ZMANJŠATI VSEBNOST VODE V KOMPRIMIRANEM ZRAKU?

KAKO ZMANJŠATI VSEBNOST OLJA V KOMPRIMIRANEM ZRAKU?

KAKO RAVNATI Z IZLOČENIM KONDENZATOM?

 

 

Sušilec zraka

sušilec zraka za kompresor je bistvena oprema kompresorskih postaj in je namenjen hlajenju komprimiranega zraka in odstranjevanju kondenza. Uporaba se priporoča tam, kjer se zahteva kvaliteten komprimiran zrak z nizko vsebnostjo nečistoč. Učinek obdelave s sušilcem hladilcem zraka je osušen zrak, kondenzat pa se odvaja preko avtomatskega odvajevalca. Točka rosišča se vzdržuje na + 3° C.

Absorbcijski sušilec zraka

je dodatna oprema kompresorske postaje katerega uporaba se priporoča v primeru, da je potrebna nižja točka rosišča (-40°C ali -70°C) in ultra suh zrak.

Specialni zračni filtri

Kubični meter komprimiranega zraka vsebuje tudi do 140 miljonov delcev. Večina teh delcev je manjša od dveh mikronov in jih običajni zračni filtri ne morejo odstraniti. Da bi lahko uporabljali čist komprimiran zrak, obstaja več vrst specialnih zračnih filtrov, ki se razlikujejo glede na potrebe uporabnikov. Vsi filtri so opremljeni z indikatorjem prehodnosti. Poleg sušilca zraka so specialni zračni filtri bistveni za obdelavo komprimiranega zraka in izločanje vode, olja in nečistoč.

Ciklonski separatorji kondenza

so dodatna oprema, ki iz komprimiranega zraka izloči 60% vsega nastalega kondenza vključno s paro.

Pokončni rezervoar

pravilno izbrana velikost rezervoarja za zrak je pomembna za pravilno delovanje kompresorja in ostale opreme kompresorskih postaj.

Ločevalci olje-voda

Evropski zakoni dovoljujejo v okolje izpust vode z vsebnostjo olja do 10 mg/l. Vsebnost litra kondenzirane vode, ki nastane s komprimiranjem zraka pa je približno 250 mg/l. V ločevalcu olje-voda se zbira kondenz, ki nastane v sistemu, loči oljne dele od vode in izloči vodo in olje v dve ločeni posodi. Izločeno vodo lahko zlijete v odtok, olje pa oddate v pooblaščenem zbirnem centru.

Avtomatski odvajalci kondenza

So namenjeni za izpust kondenza iz tlačne posode, filtra, tlačnega razvoda...

Rekuperacija toplote kompresorja

Vsak vijačni kompresor večino energije potrebne za proizvodnjo komprimiranega zraka dejansko odda kot toploto. Do 90% te toplote pa zahvaljujoč Finijevemu HRS Sistemu za rekuperacijo toplote lahko uporabimo kot vir ogrevanja....dragocena energija, ki je običajno odpadek.

Pripravne grupe

Regulator tlaka, kondenz lonček, oljnik, manometer. Pripravne grupe so namenjene so za regulacijo in nastavitev tlaka, ki ga potrebuje porabnik, izločanje vode in mazanje zraka. Ta oprema je na voljo v več velikostih, glede na kapaciteto kompresorja.

Tlačni razvodi iz plastičnih ali aluminij cevi

Namen tlačnih razvodov za napeljavo komprimiranega zraka je dovajanje stisnjenega zraka na mesta kjer je potreben.

 

 

 

Podobni izdelki:

Batni_kompresor_jermenski..pngBatni_kompresor_TIHI...pngVijacni_kompresor_Fini.jpg

lanco_glava.png