Oprema

Dodatna oprema kompresorskih postaj

Dodatna-oprema-za-kompresorje.jpg

Pri delu s kompresorjem in stisnjenim zrakom je dodatna oprema in obdelava zraka ključnega pomena za doseganje željenih rezultatov.

Vlagi ne morete preprečiti, da bi vstopila v vaš kompresor, jo pa lahko odstranite iz sistema. Ko se med stiskanjem zraka v kompresorju spremeni tlak ali temperatura, se spremeni tudi količina vlage. Toplota, ki nastane med stiskanjem zraka omogoča, da voda ostane v stanju pare dokler ne doseže hladilnika kjer se ohladi in se delno spremeni v vodo, delno pa ostane para.

Poznamo več vrst opreme za odstranjevanje kondenza iz komprimiranega zraka:

- Kondenz lonček bo odstranil iz komprimiranega zraka približno 50% vode.
- Ciklonski separator kondenza bo iz komprimiranega zraka odstranil 60% vlage vključno s paro.
- Hladilniški sušilec zraka bo komprimiran zrak ohladil na +3°C in odstranil vodo in vodno paro preko avtomatskega odvajalca.
- Absorbcijski sušilec zraka bo komprimiran zrak osušil na -40°C oz. -70°C, kar zagotavlja ultra suh zrak.

Čeprav je voda v komprimiranem zraku pogostejša, je lahko olje prav tako moteče saj povzroči škodo na opremi in zahteva drage izpade zaradi popravil. Na primer pri barvanju, bodo oljne meglice in hlapi resno vplivali na kakovost končnega izdelka.

Najučinkovitejši način odstranjevanja olja iz komprimiranega zraka je VEČSTOPENJSKA FILTRACIJA s specialnimi filtri. Na splošno vsaka stopnja filtriranja s specialnimi filtri za zrak odstrani drugačno vrsto nečistoč; uporabljajo se za odstranjevanje vlage, umazanije in prahu ter olja. Ker se lahko oljna meglica in hlapi ter ostale nečistoče naberejo v ceveh stisnjenega zraka med kompresorjem in strojem ali orodjem, je filtracija čim bliže mestu uporabe na splošno najprimernejši način odstranjevanja olja iz stisnjenega zraka. Za najboljše rezultate mora biti zrak predhodno čim bolj osušen preko sušilca zraka. Separacijski filter in filter z aktivnim ogljem zagotavljata slabše rezultate, če je v filtru prisotna voda. Pravilno nameščen separacijski filter lahko skupaj z ustreznim predfiltrom zmanjša količino olja v stisnjenem zraku na približno 0,01 mg/m3. Filter z aktivnim ogljem pa zmanjša količino olja na 0,003 mg/m3.

 

Pripravne grupe 

Regulator tlaka, kondenz lonček, oljnik, manometer. Pripravne grupe so namenjene so za regulacijo in nastavitev tlaka, ki ga potrebuje porabnik, izločanje vode in mazanje zraka. Ta oprema je na voljo v več velikostih, glede na kapaciteto kompresorja.

Sušilec zraka

sušilec zraka za kompresor je bistvena oprema kompresorskih postaj in je namenjen hlajenju komprimiranega zraka in odstranjevanju kondenza. Uporaba se priporoča tam, kjer se zahteva kvaliteten komprimiran zrak z nizko vsebnostjo nečistoč. Učinek obdelave s sušilcem hladilcem zraka je osušen zrak, kondenzat pa se odvaja preko avtomatskega odvajevalca. Točka rosišča se vzdržuje na + 3° C.

Absorbcijski sušilec zraka

je dodatna oprema kompresorske postaje katerega uporaba se priporoča v primeru, da je potrebna nižja točka rosišča (-40°C ali -70°C) in ultra suh zrak.

Specialni zračni filtri

Kubični meter komprimiranega zraka vsebuje tudi do 140 miljonov delcev. Večina teh delcev je manjša od dveh mikronov in jih običajni zračni filtri ne morejo odstraniti. Da bi lahko uporabljali čist komprimiran zrak, obstaja več vrst specialnih zračnih filtrov, ki se razlikujejo glede na potrebe uporabnikov. Vsi filtri so opremljeni z indikatorjem prehodnosti. Poleg sušilca zraka so specialni zračni filtri bistvena oprema za obdelavo komprimiranega zraka in izločanje vode, olja in nečistoč.

Ločevalci olje-voda

Evropski zakoni dovoljujejo v okolje izpust vode z vsebnostjo olja do 10 mg/l. Vsebnost litra kondenzirane vode, ki nastane s komprimiranjem zraka pa je približno 250 mg/l. V ločevalcu olje-voda se zbira kondenz, ki nastane v sistemu, loči oljne dele od vode in izloči vodo in olje v dve ločeni posodi. Izločeno vodo lahko zlijete v kanal, olje pa oddate v pooblaščenem zbiralnem centru.

Ciklonski separatorji kondenza

so dodatna oprema, ki iz komprimiranega zraka izloči 60% vsega nastalega kondenza vključno s paro.

Pokončni rezervoar

pravilno izbrana velikost rezervoarja za zrak je pomembna za pravilno delovanje kompresorja in ostale opreme kompresorskih postaj.

Avtomatski odvajalci kondenza

So namenjeni za izpust kondenza iz tlačne posode, filtra, tlačnega razvoda...

Tlačni razvodi iz plastičnih ali aluminij cevi

 

 

 

Podobni izdelki:

Batni_kompresor_jermenski..pngBatni_kompresor_TIHI...pngVijacni_kompresor_Fini.jpg

 lanco_glava.png